avlyst for 2020

ryfylkedagane

På grunn av den pågåande koronasituasjonen blir diverre årets utgåve av Ryfylkedagane avlyst. Arrangørane avlyser arrangementa med tungt hjarte, men tryggleik og redusering av smitterisiko veg tyngst.

Ryfylkedagane neste år blir 4-6 juni. Velkommen til folkefest då!

Handel- og marknadsdag

Fredag og laurdag kan ein gjera ein god handel i kommunesenteret med over 80 utstillarar.

Konsert-og kulturopplevingar

Ulike musikalske og kulturelle hendingar i heile Suldal.

Kjekt for dei små

Arrangement for alle alderstrinn med eige ungdomsarrangement og kjekke aktivitetar for borna.

vis fram dine produkt

Er du utstillar?

Har du noko du vil formidle på marknadsdagen på Sand den 6. juni? Er du utstillar? Påmeldingsfrist for utstillar er 3.april.

Endene kjem! Gjer deg klar til årets andaløp der 1500 nummererte badeender blir slept nedover Vestlandets største lakseelv, Suldalslågen. Suldal Røde Kors sel andalodd i nærbutikkane i Suldal, og inntekta går uavkorta til deira frivillige arbeid i lokalsamfunnet. Eigaren av første and til mål vinn 25,000 kr som dei må handle lokalt for same dagen.   

Kjekke aktivitetar for heile familien.

program 2020

Ungdomsarrangement

Festdag for dei yngste ungdommane mellom 8 trinn til 18 år på fredag.

Marknadsdag i kommunesenteret

Lokale produsentar innan mat og handverk, samt meir eksotiske utstillarar.

Andaløpet med flotte premiar

Støtt vårt lokale hjelpekorps og kjøp ei and. Første premie på heile 25,000 kr.

Naturopplevingar

Frå fottur på fjellet til opplevingar på fjorden.

Bil, båt og motor

På marknaddagen vil du kunne sjå og høyra flotte veteranbiler, sportbilar, båtar og motorar.

Utstillingar

Historiske, moderne og portrettutstillingar vil startar på Ryfylkedagane.

Leik og moro

Aktivitetar og underhaldning for dei minste og familiar.

Konsertar

Konsertar av profesjonelle aktørar, korpsmusikk, kyrkjekonsert og folkelege tonar rundt i Suldal.

Våre hovudsponsorar

Arrangørar

Ryfylkedagane er arrangert av Suldal Næringsforening og Suldal Vekst, og såg dagens lys første gong i 1983. Ryfylkedagane ynskjer å setje Suldal på kartet og samstundes visa små og store skattar som Suldal har å tilby.

 

Ryfylkedagane blei miljøsertifisert i 2019.

Kontakt oss

Kontoradresse

Næringsparken på Garaneset
Sandsvegen 134
4230 Sand

kontakt oss

Telefon (09:00-16:00): +47 47 23 45 41.

Email : post@ryfylkedagane.no