2. - 5. juni 2022

aktive ryfylkedagar

Etter to års pause vil Suldal invitera til kjekke familie- og opplevingsdagar på  Ryfylkedagane  i pinsehelga!

I år er tema "Aktive Ryfylkedagar"  som inkluderer heile Suldal og mangfaldet me kan tilby av aktivitetar og arrangement for store og små.

Handel- og marknadsdag

Laurdag kan ein gjera ein god handel i kommunesenteret med over 80 utstillarar.

Konsert-og kulturopplevingar

Ulike musikalske og kulturelle hendingar i heile Suldal.

Kjekt for dei små

Arrangement for alle alderstrinn med eige barnetelt på marknadsdagen og aktivitetar elles heile helga.

vis fram dine produkt

Vil du bidra?

Har du noko du vil formidle på marknadsdagen på Sand eller under aktivitetsdagane? Påmeldingsfrist for utstillarar er 10. mai.

Endene kjem! Gjer deg klar til årets andaløp der fleire hundre badeender blir slept nedover Vestlandets største lakseelv, Suldalslågen, på marknadsdagen. Eigaren av vinnaranda får heile 25,000 kr til å handle lokalt for!

Suldal Røde Kors sel andalodd i nærbutikkane i Suldal, og inntekta går uavkorta til deira frivillige arbeid i lokalsamfunnet. 

Kjekke aktivitetar for heile familien.

program 2022

For dei minste

Variert underhalding og fleire aktivitetar for dei yngste med familien.

Marknadsdag i kommunesenteret

Lokale produsentar frå heile regionen innan mat, handverk og gode smaksprøvar for alle sansar.

Andaløpet med flotte premiar

Støtt vårt lokale hjelpekorps og kjøp ei and.

Naturopplevingar og aktivitetar

Frå vandretur i fjell og li, til opplevingar ved vatn, elv og fjord.

Bil, båt og motor

På marknaddagen vil du kunne sjå og høyra flotte veteranbiler, sportbilar, båtar og motorar.

Utstillingar

Historiske, moderne og portrettutstillingar vil startar på Ryfylkedagane.

Leik og moro

Aktivitetar og underhaldning for dei minste og familiar.

Konsertar

Konsertar av profesjonelle aktørar, korpsmusikk, kyrkjekonsert og folkelege tonar rundt i Suldal.

Våre hovudsponsorar

Arrangørar

Ryfylkedagane er arrangert av Suldal Næringsforening og Suldal Vekst, og såg dagens lys første gong i 1983. Ryfylkedagane ønskjer å setje Suldal på kartet og samstundes visa små og store skattar som Suldal har å tilby.

Ryfylkedagane blei miljøsertifisert i 2019.

Kontakt oss

Kontoradresse

Næringsparken på Garaneset
Sandsvegen 134
4230 Sand

kontakt oss

Telefon (09:00-16:00): +47 906 848 61.

Email : marit@suldalvekst.no